PARP
Darmowa dostawa od 250zł | darmowy odbiór zamówienia w sklepach mefemi
Zapisz w moich ulubionych
Stwórz nową listę ulubionych
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

PARP

EU PL

Firma NIPPLEX sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa NIPPLEX sp. z o.o. dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie innowacji produktowych na rynek. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I Strategii Wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowych oraz innowacji procesowych, marketingowych i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego.

Planowane efekty:
1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem, wprowadzeniu innowacji produktowych oraz ich procesów produkcji.
2. Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym.
3. Dostosowanie produktów do potrzeb i oczekiwań odbiorców.
4. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.
5. Osiągniecie określonych rezultatów finansowych.

Wartość projektu 2 509 815,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 206 860,00 PLN

Nipplex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy NIPPLEX sp. z o.o. dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz poprzez wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności NIPPLEX. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie na rynek nowych produktów i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem Beneficjenta jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych poprzez zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz ze stworzeniem strategii wzorniczej rozumianej, jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których, poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wdrożona innowacja produktowa.

Planowane efekty: Głównym, oczekiwanym efektem audytu wzorniczego będzie wzrost konkurencyjności firmy, którego efektem będzie osiągnięcie pozytywnych efektów finansowych w postaci wzrostu przychodów oraz wzrostu rentowności, co przełoży się na wzrost zysków.

Oczekiwane efekty projektu:
Wzrost konkurencyjności dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem, wprowadzeniu nowych, dopracowanych wzorniczo produktów, bądź zmian wzorniczych w produktach oferowanych.
Dostosowanie produktów do potrzeb i oczekiwań odbiorców.
Usprawnienie i uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym.
Rozwój eksportu, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wzornictwa.
Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.

Wartość projektu: 92 127.00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 63 665.00 zł

NIPPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Wartość projektu: 260 323.32 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 260 323.32 zł

 

NIPPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Rozwój działalności eksportowej na nowym rynku zagranicznym firmy NIPPLEX Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer projektu: POPW.01.02.00-06-0031/19
Celem projektu jest wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z
wprowadzeniem produktów Nipplex na nowy rynek zagraniczny, co wpłynie na zwiększenie
aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienie pozycji Nipplex na wybranym rynku międzynarodowym.
Planowane efekty:
Wzrost sprzedaży produktów Nipplex Sp. z o.o., świadomość marki Nipplex na zidentyfikowanych, najbardziej atrakcyjnych dla firmy rynkach.
Wartość projektu: 677 753,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 596 540,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 507 059,00 PLN

 

EU PL

 

Firma NIPPLEX Sp z. o. o. realizuje projekt pt.
"Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjnego firmy Nipplex Sp. z o.o."

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej firmy Nipplex Sp. z o.o. poprzez głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynku produkcyjno-usługowego, w którym prowadzony jest działalność związana z produkcją bielizny.

W ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania modernizacyjne obiektu będące efektem przeprowadzonego audytu energetycznego:

1. Docieplenie obiektu (ścian zewnętrznych i dachu);
2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne;
3. Przebudowa systemu grzewczego z gazowego na gazowe kondensacyjne;
4. Usprawnienie systemu wentylacji;
5. Montaż instalacji wytwarzającej energię z OZE;
6. Zastosowanie automatyki pogodowej oraz systemu zarządzania energią w budynku;
7. Instalacja termostatów.

Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynku produkcyjno-usługowego w ramach projektu o pow. użytkowej 641 m2 oraz budowa jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii z wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE.

Wartość projektu: 871 978,46 PLN
Wkład EFRR: 390 526,13 PLN

pixel